Missionen med selskabet Halberg Kapital A/S er at skabe fundamentet for den fremtidige indtjening i Halberg koncernen.

 

Visionen er at investere aktivt i virksomheder, som kan sikre Halberg koncernens udvikling og indtjening fremover. Investeringerne skal foretages med udgangspunkt i en lang tidshorisont.